Reliable

U bevindt zich hier : Home Belasting Nieuws Fiscaal nieuws - Taxcence
Fiscaal nieuws - Taxcence
Taxence fiscaal nieuws voor professionals: Nieuws & Achtergrond RSS
 • Besluit teruggaaf betaalde overdrachtsbelasting gewijzigd
  Soms is een onroerende zaak geleverd en wordt nadien de rechtshandeling feitelijk en rechtens ongedaan gemaakt. In die situatie bestaat recht op teruggave van overdrachtsbelasting. De staatssecretaris heeft zijn besluit hierover geactualiseerd.

 • Vergrijpboete voor gebruik kassaprogramma met afroommodule

  Als een ondernemer gebruik maakt van een kassaprogramma met software waarmee omzet is te wissen, loopt hij een risico. Als de inspecteur meent dat met die software winst is afgeroomd, zal hij niet alleen de opgegeven winst corrigeren maar waarschijnlijk ook een vergrijpboete opleggen. • Voorstel aanpassing liquidatieverliesregeling gewijzigd

  In april 2019 was een internetconsultatie over het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks om de liquidatie- en stakingsverliesregeling aan te passen. Dit heeft geleid tot een paar aanpassingen. Bovendien heeft het kabinet kenbaar gemaakt het wetsvoorstel over te nemen. • Is uw bezwaar met kennisgeving afgedaan? Vorder dwangsom!

  Als iemand een bezwaarschrift indient bij de Belastingdienst, moet de inspecteur daarop duidelijk reageren. Als hij het bezwaarschrift met alleen maar een kennisgeving afdoet, telt dit niet als een beslissing. De belanghebbende kan dan van de fiscus een dwangsom vorderen vanwege het niet-tijdig beslissen op zijn bezwaarschrift. • Voor afschrijvingsbeperking geldt ruim begrip aanhorigheid

  Als bouwwerken kwalificeren als aanhorigheden van gebouwen, mag een ondernemer in beginsel deze bouwwerken niet verder afschrijven dan tot de bodemwaarde. Volgens Hof Den Bosch moet men het begrip aanhorigheid ruim opvatten voor de toepassing van deze afschrijvingsbeperking. • Makkelijker kunnen we het voorlopig nog niet maken

  Het Tweede Kamerlid Baudet heeft vragen gesteld over het vereenvoudigen van het huidige belastingsysteem. • Vervanging PKI-overheidscertificaten door Logius

  Op 16 oktober 2019 heeft Logius het PKI-overheidscertificaat ontvangen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de uitwisseling van berichten van uw software met de Belastingdienst. • Cirkelconstructie nodig voor volle hypotheekrenteaftrek

  Met een zogeheten cirkelconstructie in het echtscheidingsconvenant is het mogelijk dat een van de ex-echtgenoten een bedrag ter grootte van de hele hypotheekrente aftrekt ondanks het feit dat hij maar voor de helft eigenaar is van de voormalige echtelijke woning. Zonder deze constructie kan hij maar de helft van de hypotheekrente aftrekken, ook al lijkt zijn situatie op het eerste gezicht op die van de cirkelconstructie.