Reliable

U bevindt zich hier : Home Privacy Statement
News
Privacy Statement


Reliable zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Reliable zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden. Reliable is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Reliable is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal Reliable trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Reliable zal persoonlijke gegevens zonder toestemming niet verstrekken aan derden.

Het verwerken van gegevens
Reliable kan uw gegevens opnemen in bestanden die ten doel hebben nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van Reliable.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Reliable werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Zo zal worden getracht te bewerkstelligen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Wijzigingen
Reliable behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.